Voor wie is het essentialisme bedoeld?

 

Mijn doelgroep, iets wat velen schijnbaar willen weten, is de mens. Ik wil eigenlijk iedereen bereiken. Ik praat er ook met iedereen over, impliciet of expliciet. Ik praat met Nederlanders, Ecuadoranen, ouderen, kinderen, studenten, zieken, rechters, loodgieters, muzikanten, verslaafden, spirituele zoekers, TV-persoonlijkheden, barpersoneel, enzovoort. Iedereen heeft behoefte aan zelfacceptatie, vertrouwen, bewustwording en aan inzicht in waar de dingen die ze meemaken uit voortkomen.

In Nederland zijn steeds meer mensen zich er bewust van dat we niet goed bezig zijn, als cultuur, als maatschappij en als beschaving. Ze zien de grootschalige vernietiging van de natuur door onze massaconsumptie, ze zien veel dertigers die hun eerste burn-out beleven, ze zien het egoïsme steeds sterker worden, ze zien de eenzaamheid onder de mensen die groter wordt, ze zien de verharding van de maatschappij, de problemen met ontspoorde, criminele jongeren, een toenemende angst onder de mensen en ga zo maar door. Velen zien het, maar weinigen doen er iets aan om de ontaarding te stoppen.

Met het essentialisme probeer ik onder andere de mens te inspireren om het geluk in het eigen hart te zoeken en in de verbondenheid met de bron van het bestaan en met alles wat daaruit voortkomt. Ik zeg vaak: “Maak jezelf gelukkig en deel dat geluk met anderen.” Als je iets aan de wereld wilt veranderen, moet je zelf deze toepassen in je eigen leven. En als je iets wilt veranderen aan het leven wat jij leidt, zul je zelf de verantwoordelijkheid moeten nemen voor de keuzes die je maakt. Iedereen kan keuzes maken. Sommigen hebben meer keuzemogelijkheden dan anderen, maar iedereen bepaalt hoe hij of zij met de omstandigheden omgaat. Of zoals Bob Marley zingt: “Free yourselves from mental slavery. None but yourselves can free your mind”.

Ik kan op deze website onmogelijk volledig zijn en ik kan ook niet echt inspelen op de specifieke, persoonlijke issues die spelen in jouw leven. In een gesprek met één of meer mensen kan ik hier wèl veel meer over vertellen, of me juist beperken tot datgene wat relevant is. Dus wil je hier meer over weten, dan kun je contact met me opnemen over de mogelijkheden. Je kunt ook wachten op het uitkomen van mijn eerste boek.